Jump to content
Sign in to follow this  
d

韩国的疯狂高考

Recommended Posts

[B][COLOR=#0000ff]2009年11月12日,韩国,韩国高考在11月12日进行,男女老少都会跑到学校门口以敲锣打鼓的方式为考生呐喊助威,任何车辆都要向接送考生的专车让道,送考方式花样百出。[/COLOR][/B]

[B][COLOR=#0000ff]韩国高考前几日,很多学校会举行祭祀
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921352967963.jpg[/IMG]
2006年11月16日,韩国首尔市中心一大学学业能力测试的考场前,一位老师与她的学生一起祈祷他们考试顺利
[IMG]http://img.daqi.com/upload/slidepic/2009-11-13/40_1258087775_2740462.jpg[/IMG]
2005年11月,韩国首都首尔一座寺庙内,一些母亲在为将要参加高考的孩子祈祷
[IMG]http://img.daqi.com/upload/slidepic/2009-11-13/1_1258088196_2740462.jpg[/IMG]
学弟学妹们拿起锣鼓,举起标语,为正在参加高考的学哥学姐们加油助威
[IMG]http://img.daqi.com/upload/slidepic/2009-11-13/2_1258088196_2740462.jpg[/IMG]
2006年11月16日,韩国首尔,结束了考试的韩国应届生的激动之情丝毫不亚于见到自己喜欢的明星
[IMG]http://img.daqi.com/upload/slidepic/2009-11-13/3_1258088196_2740462.jpg[/IMG]
2006年11月16日,韩国首尔市中心,一名韩国学生由父亲“专车”送抵考场
[IMG]http://img.daqi.com/upload/slidepic/2009-11-13/4_1258088196_2740462.jpg[/IMG]
2006年11月16日,韩国首尔,一名学生在考试即将开始前冲入考场
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920584689168.jpg[/IMG][IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920469848621.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920481407857.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920492655143.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920505319047.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920513906680.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920525936681.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920534534315.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920549684283.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920561253519.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131920573431884.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192059859881.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192108758721.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192119376878.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192131718831.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192146561623.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192156719463.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192166258177.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192174068318.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192184538112.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192197038428.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921103437174.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921113753380.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192112500665.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921132657218.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921149372169.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921161406946.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921171718375.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192118316008.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192119234785.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921207188800.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192122788561.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921236096892.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921254376827.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192127933415.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921285622618.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/20091113192130153458.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921318285029.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921331409249.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921345316185.jpg[/IMG]
[IMG]http://blog.bandao.cn/UserFiles/BlogPics/19076/2009-11/200911131921363284168.jpg[/IMG]
[/COLOR][/B]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×